Trường Tiểu học Tản Lĩnh tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho HS phòng dịch Covit 19

T

rường Tiểu học Tản Lĩnh tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho HS phòng dịch Covit 19