Trường Tiểu học Tản Lĩnh tham gia hội thi "Tiếng hát CBQL, giáo viên thủ đô" năm 2019