tài liệu hướng dẫn chăm sóc trẻ em tại nhà.

Ngày đăng: 18/02/2022 67 lượt xem
Danh sách file (1 files)
  • Tải vềTaI_LIeU_HuoNG_DaN_CHaM_SoC_TRe_EM_NHIeM_SARS-CoV-2_TaI_NHa_29bbdbf34e.ppt
Mô tả:

Tài liệu hướng dẫn chăm sóc trẻ em tại nhà. Các kiến thức kỹ năng rất cần thiết khi học sinh trở lại trường khi dịch bệnh vẫn rất phức tạp.

Tác giả: Nguyễn Xuân Thủy