Tài liệu hướng dẫn chăm sóc trẻ em tại nhà.

Ngày đăng: 18/02/2022 68 lượt xem
Danh sách file (1 files)
  • Tải vềTaI_LIeU_HuoNG_DaN_daM_BaO_AN_TOaN_PHoNG_CHoNG_DiCH_TaI_Co_So_GIaO_DuC_KHI_To_CHuC_DaY__HoC_TRuC_TIeP_180c57c9cc.pptx
Mô tả:

Tài liệu hướng dẫn chăm sóc trẻ em tại nhà. Các kiến thức kỹ năng rất cần thiết khi học sinh trở lại trường khi dịch bệnh vẫn rất phức tạp.

Tác giả: Nguyễn Xuân Thủy