Thông báo

SKKN đạt giả A cấp huyện năm học 2017 - 2018

Ngày đăng: 20/02/2019 644 lượt xem
Danh sách file (6 files)
  • Tải vềde_tai_thinh10.doc
  • Tải vềKH_to_chuc_chuyen_de_pho_bien_SKKN43.docx
  • Tải vềSang_kien_Chi_Tinh_Tan_Linh.doc
  • Tải vềphuong_phap_cong_tac_chu_nhiem_lop70.doc
  • Tải vềSKKN__-_CNTT_TViet__lop_2_-_TAI_CHUaN.doc
  • Tải vềSKKN_-_TLV___lop_5-_Ta_canh_2018__lop_5-_Ta_canh_2018__lop_5-_Ta_canh_2018.doc
Mô tả:

SKKN đạt giả A cấp huyện năm học 2017 - 2018

Tác giả: Nguyễn Xuân Thủy