• tài liệu hướng dẫn chăm sóc trẻ em tại nhà.
  | Nguyễn Xuân Thủy | 91 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tài liệu hướng dẫn chăm sóc trẻ em tại nhà. Các kiến thức kỹ năng rất cần thiết khi học sinh trở lại trường khi dịch bệnh vẫn rất phức tạp.
 • Tài liệu hướng dẫn chăm sóc trẻ em tại nhà.
  | Nguyễn Xuân Thủy | 92 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tài liệu hướng dẫn chăm sóc trẻ em tại nhà. Các kiến thức kỹ năng rất cần thiết khi học sinh trở lại trường khi dịch bệnh vẫn rất phức tạp.
 • Video hướng dẫn cách viết chữ lớp 1
  | Nguyễn Xuân Thủy | 149 lượt tải | 1 file đính kèm
  Video hướng dẫn cách viết chữ lớp 1
 • Hình động trang trí PowerPont
  | Nguyễn Xuân Thủy | 164 lượt tải | 1 file đính kèm
  Hình động trang trí PowerPont
 • HINH TRANG TRI POWERPOINT.ppt
  | Nguyễn Xuân Thủy | 126 lượt tải | 1 file đính kèm
  HINH TRANG TRI POWERPOINT.ppt
 • Nhạc tổ chức trò chơi tạp thể cho học sinh.
  | Nguyễn Xuân Thủy | 260 lượt tải | 4 file đính kèm
  Một số bài nhạc dùng để tổ chức trò chơi tập thể cho học sinh.
 • SKKN đạt giả A cấp huyện năm học 2017 - 2018
  | Nguyễn Xuân Thủy | 620 lượt tải | 6 file đính kèm
  SKKN đạt giả A cấp huyện năm học 2017 - 2018